[chatbot]
top of page

GENİTAL SİĞİLLERİN MEDİKAL TEDAVİSİ

Genital siğillerin tedavisi medikal yani ilaçlarla ya da küçük cerrahi operasyonlarla olabilmektedir. Tedavi kararına hasta ve doktoru birlikte karar verirler. Pek çok tedavi yolu bulunmaktadır. Siğillerin tedavisindeki başlıca amacımız daha önce belirtiğim gibi bulaşıcılığı en aza indirmektir. Değilse tedavinin kendisi hemen virüsü yok etmemektedir.

MEDİKAL İLAÇLI TEDAVİ ÇEŞİTLERİ:

PODOFİLİN: Eczanelerde %25’lik solüsyonları hazırlanmaktadır. Preparat adı ise Podofilm® olarak bilinir. Antimitotik yani hücre çoğalmasını baskılayıcı bir ajandır. 3 gün uygulama 1 gün dinlenme şeklinde siğiller geçene kadar uygulanmaktadır. Normal cillte önemli ölçüde tahribat yapabildiği için başlangıçta hasta öğrenenene kadar doktor tarafından yapılması önerilmektedir. Gebelikte kullanılmaz.

IMMUQUIMOD: Aldara® %5 krem olarak bilinir. 1997’de genital siğillerin tedavisi için FDA olayı almıştır. Lokal immuniteyi yani bağışıklığı artırır. Uyarılan sitokinler sebebiyle virüs yok edilerek siğiller iyileştirilir. Haftada 3 gün gece yatmazdan önce uygulanır. Sabah ise tüm bölge sabunlu su ile yıkanmalıdır. Siğillerin durumuna göre 3 ay süre ile uygulanmaktadır. Gebelerde kullanılmaz. Çevre deri dokuda tahriş yapabilmektedir. Yapılan çalışmalarda %40 ila %80 oranlarında başarı sağladığı gösterilmiştir. Cerrahi tedavi öncesi lezyon alanını küçültmek ya da cerrahi tedavi sonrası nüksleri azaltmak için de kullanılabilmektedir.

TRİKLOROASETİK ASİT ya da BİKLOROASETİK ASİT: %3-5’lik solüsyonlar siğili yok etmek için kullanılabilmektedir. Asit siğil dokularını parçalayarak yavaş yavaş eritir. Zahmetli ve uzun bir tedavi seçeneğidir.

SALİSİLİK ASİT & Flourourasil :  Verrutol® olarak bilinen preparattır. Çoğunlukla el parmak ayaklardaki kutanöz siğilleri tedavi etmek için kullanılmaktadır. Genital siğillerde de kullanımı söz konusudur. İnce bir tabaka olarak siğilin üzerine günde 3-4 kez sürülür.

SİTAKERATİN: Yeşil çay ekstratıdır. Siğil tedavisinde 3-4 ay boyunca kullanılmaktadır.

 

CERRAHİ TEDAVİ ŞEKİLLERİ:

ELEKTROKOTERİZASYON: Elektrik enerjisi ile siğilleri yakıp yok etme yöntemidir. Lokal anestezi ile steril koşullarda uygulanır. Derin dokularda rahatlıkla koterize edilerek tam bir tedavi şansı sağlar. Kolay etkili hızlı ve görece ucuz bir tedavi şeklidir. Bize göre de en ideal tedaviyi koterizasyon sağlamaktadır. Hastayı aylarca uğraştırmaz. Yaraların kapanması toplamda 20 günü bulabilmektedir.

 

Koterizasyon sahasında iyileşme sonrası beyaz lekeler kalabileceği önceden hastayla paylaşılmalıdır. Ancak aynı risk hemen bütün tedavilerde de söz konusudur. Dolayısı ile dert edilecek bir konu değildir.

KRİYOTERAPİ: Siğilleri azot gazı ile dondurma işlemidir. Özellikle küçük siğillerde tercih edilebilir. Derin dokulara çok nüfuz edemediği için büyük siğillerde nüks oranı koterizasyona göre daha yüksektir.

LASER TEDAVİSİ: Diğer tedavilere üstünlüğü olmayan daha pahalı tedavi şekilleridir.

bottom of page